TAIKAVA -HANKKEEN JULKAISU

Taiteen taikaa varhaiskasvatukseen. TAIKAVA-kehittämishankkeen raportti 2014-2016. Katjamaria Halme, Reeli karimäki & Sinikka Rusanen 2016 (toim.)

Taidekasvattajat varhaiskasvatuksessa (TAIKAVA) –hankkeesta on tehty tutkimusta. Vastuullisena tutkijana hankkeessa toimi kuvataiteen didaktiikan lehtori Sinikka Rusanen.

TAIKAVA-hankkeen julkaisussa tuomme esille päiväkotien hyvät käytännöt. Näin saamme TAIKAVAtiimien äänen kuuluville. Kirjoittajina toimivat taidepedagogit ja päiväkotien työtiimit yhdessä.

TAIKAVA-hankkeen julkaisu pitää sisällään myös kokemuksia kehittämisestä varhaiskasvatuksen hallinnon ja johdon näkökulmasta. Kirjoittajina toimivat tulosaluejohtajat Sole Askola-Vehviläinen ja Annukka Larkio  sekä varhaiskasvatuspäälliköt Leena-Mari Tornivaara ja Lena Karlsson sekä kaksi päiväkodin johtajaa, Silja Rahkamo ja Sari Ikonen-Polamo. Oman näkemyksensä julkaisuun tuovat myös lastenkulttuuripäällikkö Reeli Karimäki ja varhaiskasvatuksen asiantuntija Katjamaria Halme.

Julkaisu pitää sisällään tutkimuksen ja opinnäytetöistä kerättävät artikkelit.