OPINNÄYTETYÖT

VALMISTUNEET

Hannamari Halinen (HY):
Eskarilaisten joukkoon kuulumisen kokemuksia – Mukana Taikava- hankkeessa

Tinka Ripatti (HY):
”Se itseilmaisun riemu ja yhdessä tekeminen kantaa” Taidepedagogiset keinot 3–5-vuotiaiden lasten yhteistoiminnan ja inkluusion edistäjinä

Johanna Ikäheimo & Heli Viitanen (Laurea)

Taidekasvatuksella vuorovaikutusta rakentamassa: Vanhempien näkemyksiä TAIKAVA-hankkeesta

TULOSSA 2016-2017

Jenni Almgren (HY):
Lastentarhanopettajien käsityksiä omasta taidekasvatuksellisesta osaamisesta ja sen kehittymisestä TAIKAVA-hankkeen aikana 

Katri Takkinen (Aalto-yliopisto):
Paha mieli ja paperilennokki. Taidepedagogien kokemuksia TAIKAVA-hankkeesta
Riikka Mäkinen (HY):
TAIKAVA-hankkeen tiimien ja taidepedagogien  havaintoja sekä pohdintoja lapsesta ja taidepedagogiikasta päiväkodissa

 

HANKKEEN JÄLKEEN VALMISTUNEET OPINNÄYTETYÖT 2017-

Marianne Alhamo (HY)

Taiteet lasten tukena päiväkodissa. Taidepedagogien arvioita lasten toiminnan taidekasvatuksellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä kokemuksia moniammatillisista tiimeistä