TAIKAVA -LYHYTELOKUVAT

Jean Bitar
Jean Bitar

Elokuvaohjaaja Jean Bitar kuvasi kymmenen lyhytelokuvaa TAIKAVA-hankkeessa mukana olevissa päiväkodeissa syksyllä 2015.
Elokuvien teossa mukana olevat päiväkodit: Rautpiha, Ilola, Siimapuisto, Y.E.S.-päiväkoti ja Keihäspuisto.

Lyhytelokuvat

 

Ilolan päiväkoti: Tunteita sirkustellen

Ilolan päiväkoti: Hämähämähäkki

Ilolan päiväkoti: Aistien taikaa

Keihäspuiston päiväkoti: Lasten aloitteista kohti ilmiöpohjaista oppimista

Rautpihan päiväkoti: Iloa ja osallisuutta!

Rautpihan päiväkoti: Lapset elokuvan maailmassa

Siimapuiston päiväkoti: Moniammatillinen tiimityö

Siimapuiston päiväkoti: Luonnosta voimaa taiteen ja tieteen tekemiseen

Siimapuiston päiväkoti: Talvinen luonto oppimisympäristönä

Y.E.S päiväkoti: Imaginary Trip to Narnia / Mielikuvitusmatka Narniaan

Lyhytelokuvien teemat ovat

 • Taide ja mielikuvitus!
 • Lapsen kehitys, kasvu ja ilo!
 • Lapsen osallisuus ja ryhmään kuuluminen –
  Taidekasvatuksen kautta ryhmän jäseneksi
 • Tiimipedagogiikka – työyhteisön kehittyminen ja
  moniammatillisuuden hyödyntäminen
 • Eheytetty opetus ja kasvatus – Taidekasvatuksen eheyttäminen
  osaksi varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arkea
 • Taide ja kulttuuri kuuluvat lapsille – miksi taide ja lastenkulttuuri
  ovat tärkeitä lapsen elämässä?
 • Lasten kulttuurikompetenssi ja sen vahvistuminen