Tukevasti lentoon Kirkkonummen varhaiskasvatuksessa

Myös Kirkkonummella on otettu käyttöön taidepedagoginen toimintamalli lasten kehityksen ja oppimisen tukena.

Taidepedagogit Kirkkonummen varhaiskasvatuksessa idean äiti oli varhaiskasvatuksen johtaja Raili Santavuori. Hän johti työryhmää, joka ideoi ajatusta, että taidepedagogit olisivat lapsiryhmissä kasvun- ja oppimisen tukena. Santavuori oli erittäin kiinnostunut näkemään mitä kaikkea hyvää saadaan aikaan taiteen keinoin ja kuinka taide tuodaan lasten ulottuville.

Asia eteni ja saimme kaksivuotisen kokeilun. Neljä taidepedagogia palkattiin kahdeksi vuodeksi 1.6.2016 alkaen neljän ryhmäavustajan tilalle. Kokeilu on kustannusneutraali, kuten Vantalla josta olemme ottaneet paljon oppia.

Kasvun-, kehityksen- ja oppimisen tuen koordinoijana hallinnoin rekrytointia ja taidepedagogien valintaa. Tosin lopullisen valinnan heille valituista vaihtoehdoista tekivät kunkin yksikön päiväkodinjohtajat. Taidepedagogien työsuhteet alkoivat jo kesäkuussa, joten heillä oli mahdollisuus tutustua kirkkonummelaiseen varhaiskasvatukseen, lapsiin sekä päiväkodin henkilökuntaan ja aloittaa suunnittelu jo ennen kuin uusi lapsiryhmä käynnistyy toden teolla uuden toimintavuoden alussa.  Kahdessa päiväkodissa vaihtui johtaja; toisessa se on suunnitelmallista mutta toisen johtajan siirtyminen muualle tuli täytenä yllätyksenä. Onneksi kummassakin yksikössä oli tehty hyvää alkusuunnittelua koko yksikön henkilökunnan kanssa, joten mitään suurta katastrofia ei tullut.

Tehtävääni kuuluu taidepedagogi toiminnan koordinointi ja ohjanta. Tapasin syksyn 2016 ajan kerran kuukaudessa erikseen taidepedagogit skype-kokouksissa. Sen lisäksi tapasin taidepedagogiyksikköjen päiväkodinjohtajia ja laaja-alaisia erityislastentarhanopettajia. Loppuvuodesta huomasimme, että on tärkeämpää istua kaikkien yhdessä. Oli saatu aikaan luottamuksellinen suhde, joten kaikista asioista pystyi puhumaan ääneen kaikkien kuullen.

Ryhmän koordinoijana olen nauttinut jokaisesta tapaamisestamme, sillä harvoin kuulee niin innostavia ja ihania kertomuksia arjen touhuista kuin näissä tapaamisissamme. Ryhmien pedagoginen suunnittelu on saanut aivan uuden vireen, kun ryhmään on tullut toinen pedagogi.  Olemme onnekkaita, sillä kaikki neljä ihanaa taidepedagogiamme Teija, Jatta, Milja ja Henriikka jatkavat toisellekin toimintavuodelle. Toisen vuoden alusta laaja-alaiset erityislastentarhanopettajat ovat vaihtuneet kolmessa yksikössä. Toivon mukaan tämäkin vaihdos saadaan hoidettua hyvin eikä taidepedagogit koe jäävänsä tyhjän päälle.

Hartain toiveeni on, että viisaat päättäjämme hyväksyisivät ehdotuksemme, että taidepedagogit lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukena olisivat jatkossa vakinaisia varhaiskasvatuksen työntekijöitä.

 

Marjatta Reiman, Kirkkonummi

Erityispäivähoidon koordinaattori