Taidepedagogina Neidonkallion päiväkodissa 1.6.2016-31.7.2018

Kirkkonummen kunta seuraa Vantaalla (2014) käynnistettyä, vakinaistettua mallia, jossa taidepedagogi toimii yhtenä kasvattajatiimin jäsenenä. Kahden vuoden kokeilu on kustannusneurtaali, sillä taidepedagogi toimii ryhmäavustajan tilalla. Näin ollen pedagogin työaika ja palkkaus on 30h/vko  lastentarhanopettajan palkasta.

Pääsemme siis tekemään omaa työtämme edullisesti. Samalla luomme toimenkuvaa, uusia tukitoimia varhaiskasvatukseen, kirjaamme kokemuksiamme, julkaisemme blogia ja yritämme tehdä itsestämme pysyvän ilmiön.

Kirkkonummelle valittiin lähes sadan hakijan joukosta neljä taidepedagogia. Kolme heistä on kuvataideopettajaa, minä draamaopettaja-käsikirjoittaja-ohjaaja. Neidonkallion päiväkoti etsi onnekseni minunlaista osaaja-opettajaa.

Opiskelen Turun Taideakatemiassa Soveltavan taiteen ylempää korkeakoulututkintoa. Tutkin kehittämishankkeessani, kuinka taidepedagogi asettuu päiväkoti/varhaiskasvatuksen arkeen. Etsin ja luon puitteita ammatille, jonka haluan nähdä tulevaisuuden varhaiskasvatuksessa, virkaehtosopimuksissa, työllistämässä taiteilijoita.

Olen ensimmäiseltä koulutukseltani fysioterapeutti. Toimin itsenäisenä ammatinharjoittajana parikymmentä vuotta. Lähdin 1995 opiskelemaan tanssiterapiaa, jonka jälkeen suuntauduin ns luoviin toimintoihin. Opiskelin draamakasvatusta, luovaa kirjoittamista, tanssi- ja liikeimprovisaatiota, lisää draamakasvatusta…

Lopulta erkanin liian kauas fysioterapiasta eivätkä luovat toiminnot elättäneet. Soitin päiväkotiin ja ilmoitin tarvitsevani töitä. Seuraavana päivänä minusta tuli lastentarhanopettaja.

Tein kymmen vuotta töitä epäpätevänä lastentarhanopettajana, ohjasin teatteria, käsikirjoitin näytelmiä, opiskelin lisää. Hankin teatteri-ilmaisun ohjaajan tutkinnon, opiskelin ammatilliseksi opettajaksi. Kehitin liikelähtöistä draamaa päiväkotityöhön. Siitä muodostui tärkeä lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukitoimi. Koulutin varhaiskasvatuksen henkilökuntaa, etsin draamapedagogisia toiminnan paikkoja ja haaveilin toimivani jonakin päivänä varhaiskasvatuksen draamapedagogina.

Tänä keväänä kaikki muuttui. Tein perusteellisen elämänmuutoksen pystyäkseni tekemään koulutustani vastaavaa työtä. Muutin Kirkkonummelle. Minulla on uusi koti, uudet naapurit, uusi työ, uudet työtoverit, uudet lenkkipolut. Minusta tuli opiskelija ja Amoksen mummu.

Toimenkuvani alkaa hahmottua. Vuorovaikutteinen taiteenalani mahtuu moneen ja muokkautuu tilanteen mukaan. Minulla on selkeä päiväjärjestys, johon alamme kaikki tottua. Henkilöstö on ymmärtänyt, etten toimi sijaisena enkä avustajana. Työpäiväni poikkeaa lastentarhanopettajan työstä. Olen tukemassa kasvua ja oppimista taiteen keinoin. Lapset ovat työni tärkein osa. Työni asettuu päiväkotitoiminnan rytmiin. Muu kasvattajatiimi vastaa varhaiskasvatuksesta ja hoidosta. Henkilöstön poissaoloja paikkaavat sijaiset tai talon sisäiset järjestelyt.

Liikelähtöinen draama on helppoa, hauskaa, musiikin ja mielikuvien värittämää toimintaa. Ajatuksen lähtökohtana on, että kaikki osaavat. Lapsilähtöisyys, yhteisöllisyys, tasa-arvo ja toisen kunnioittaminen ovat olennaisia vuorovaikutuksessa. Näillä säännöillä kaikki on mahdollista.