Masalan (Kirkkonummi) päiväkodin taidepedagogin terveiset Vantaalle

Olen Jatta Vuorinen, koulutukseltani kuvataideopettaja ja luokanopettaja. Olen työskennellyt Masalan päiväkodissa taidepedagogina 3-5 -vuotiaiden lasten ryhmässä ja ensi kautena jatkan esiopetusryhmässä. Lisäksi järjestän taidetoimintaa koko päiväkodin lapsille esimerkiksi kesäaikana ja erilaisten juhlien, sekä tapahtumien yhteydessä. Taidepedagogina vastaan ryhmän lasten taidekasvatuksesta yhdessä ryhmän muiden aikuisten kanssa. Taidetoiminnan tarkoitus on tukea lasten kasvua ja kehitystä.

Syksyllä 2016 taidetoiminta muotoutui erilaisten pienryhmien kautta. Järjestimme päiväkodin laaja-alaisen erityislastentarhanopettajan kanssa yhteistyössä temppuratakerhoa, jossa harjoiteltiin motorisia taitoja liikunnan ja taiteen keinoin. Lapset pääsivät testaamaan monia uusia taiteen tekemisen tapoja erilaisilla materiaaleilla. Keskiössä oli eri aistien käyttö ja hienomotoristen taitojen kehittyminen. Lapset pääsivät kokeilemaan muun muassa silmät kiinni maalaamista ja varpailla piirtämistä, rakentelua ja muovailua. Taidetoiminta toi lapsille monia onnistumisen kokemuksia ja taidot karttuivat kuin huomaamattaan. Taiteen tekemisessä onnistumisen kokemukset ovatkin merkittävässä roolissa lujittamassa myönteistä minäkuvaa.

 

Lisäksi järjestin sanataidekerhoa, jonka tarkoituksena oli kielen kehityksen tukeminen. Kerhossa yhdistelimme kuvataidetta, draamaa ja sanataidetta. Opimme yhdessä monta uutta sanaa ja sanat heräsivät henkiin erilaisten taidetehtävien kautta. Taiteen avulla sanojen opiskeluun löytyi uutta intoa ja iloa. Kaikki lapset pääsivät myös taidetorstaisin tekemään kanssani erilaisia vuoden teemoihin liittyviä taidetehtäviä. Lapsille tuli tutuksi monta uutta taiteen tekemisen tekniikkaa.

Keväällä 2017 järjestin taidetoimintaa päivittäin pienryhmissä, niin että jokainen ryhmän lapsi pääsi taiteen tekemiseen osalliseksi. Keväällä teimme lasten kanssa avaruusmatkoja eri tunneplaneetoille. Tutustuimme muun muassa iloon, suruun, kiukkuun, ystävyyteen, pelkoon, rakkauteen ja jännitykseen erilaisten draamaharjoitusten ja taidetehtävien kautta.  Taiteilimme jännittäviä olioita, lohdutuskavereita, rakkausrobotteja, vihaisia sääkuvia ja pohdimme iloa ja surua taidekuvien avulla. Tunteiden pohdinta taidetehtävien kautta avaa väyliä tunnetaitojen kehittymiseen ja omien tunteiden tunnistamiseen. Tunteiden ilmaiseminen voi olla myös helpompaa taidetehtävien avulla. Tunneplaneetoille matkustaminen poiki myös teeman ryhmän kevätnäyttelyyn, joka järjestettiin Masalan kirjastossa. Näyttelyn avajaisissa lapset pääsivät ylpeinä esittelemään erilaisia avaruushenkisiä teoksiaan perheilleen.

Taidetoiminta on hakenut muotoaan ryhmässä koko vuoden ajan ja olemme kokeilleet erilaisia lähestymistapoja taiteen sulauttamiseen päiväkodin arkeen. Jatkossa tulemme lisäämään taidetuokioita viikon ohjelmaan ja työskentelen myös useammassa ryhmässä, jotta toiminta hyödyttäisi yhä useampaa lasta. Olemme jakaneet lasten kanssa vuoden aikana upeita hetkiä taiteen parissa. Taidetoiminta tarjoaakin mahdollisuuksia oman ilmaisun löytämiseen, rohkaistumiseen ja kokeiluun, toisin ajattelemiseen ja hassutteluunkin. Taiteella on nähtävissä hyvinvointia edistäviä vaikutuksia ja taidetuokioiden kiireetön ilmapiiri on ollut avain luovuuden edistämiseen. Innolla uutta toimintakautta odotellen!

Jatta Vuorinen, taidepedagogi

Kuvataideopettaja ja luokanopettaja

Masalan päiväkoti