Kirkkonummen Haapajärven päiväkodin taidepedagogin terveiset

Olen Milja Utunen, kuvataiteen ja ilmaisutaidon opettaja sekä ryhmätaideterapeutti. Työskentelen toista vuotta Haapajärven päiväkodissa taidepedagogina kasvun ja oppimisen tukena. Menneen lukuvuoden työskentelin esiopetusryhmässä 2/3 ajasta ja 3-5 -vuotiaiden ryhmässä 1/3 ajasta. Tulevan lukuvuoden vietän pelkästään 3-5 -vuotiaiden ryhmässä.

Päiväkoti-ikäisten kanssa oleminen ja työskenteleminen on aina täynnä yllätyksiä ja riemua. Tavoitteenani on tehdä lasten kanssa monipuolisesti kaikenlaista taiteen keinoin. Taidekäsitykseni on laaja: kuvataiteesta teatteriin, musiikkiin, liikkeeseen ja leikkiin. Taide kuuluu kaikille ja kaikkeen! Arjen elävöittäminen ja värittäminen taiteen avulla on mielestäni tärkeää. Taidepedagogina sekä järjestän taidetuokioita koko ryhmälle tai vaihtuville pienryhmille että tuen lasten oma-aloitteista ja -ehtoista taidetyöskentelyä leikkihetkien aikana. Olen myös mukana kaikessa arjessa – yritän kehitellä uusia toimintatapoja ongelmallisiin tilanteisiin sekä luonnollisesti toimin myös yhtenä ryhmän turvallisista aikuisista. Taidepedagogina suunnittelen ja toteutan yhdessä muun henkilökunnan kanssa niin taidekasvatusta kuin muutakin arjen toimintaa.

Menneen lukuvuoden teemana 3-5 -vuotiaille oli erilaiset sadut ja tarinat. Lapset osallistettiin niin satujen valintaan kuin toiminnan suunnitteluunkin. Saduiksi valikoituivat Peter Pan, Peppi Pitkätossu, Frozen ja Ankkalinna. Kaikkiin satuihin liittyen muokkasimme oppimisympäristöä sekä teimme niin kädentaitoja kuin ilmaisuakin. Oli muun muassa merirosvolaivaa miekkoineen ja keijusauvoineen, apinan askartelua ja leipomista, jäädyttämisiä ja ystävyysilmaisua, Mikkitanssia ja Ankkalinnavideoita sekä kultarahojen valmistusta. Lisäksi joulu ja pääsiäinen huomioitiin niin rakenteluissa kuin musiikkihetkissäkin.

Esiopetusryhmän kanssa vuoden teemat nousivat esiopetuksen opetussuunnitelmasta ja lasten mielenkiinnon kohteista. Ilmaisuleikein harjoittelimme erilaisia tunteita ja niiden sietämistä sekä ryhmätyötaitoja, tutkimme olemassa olevaa taidetta, värejä ja niiden sekoittumista, valmistimme avaruusraketteja astronautteineen ja ufoja avaruusolioineen. Kirjaimiin ja numeroihin tutustuimme myös syvemmin eri taiteen muotoja hyödyntäen. Kevät huipentui yhteiseen taideretkeen Ateneumiin. Metsä ja sen tutkiminen on myös kuulunut koko vuoden ohjelmaamme. Haapajärven päiväkoti on keskellä upeaa luontoa. Puun haltija Pertti Puu on kulkenut koko vuoden kanssamme ja olemme rakentaneet sille talon ja auttaneet sitä selviämään kylmästä talvesta ja jopa yksinäisyydestä. Isänpäivän korvilla Pertti Puu sai perheen.

Taiteella on mielestäni paljon annettavaa niin lapsille kuin aikuisillekin. Teatteri-ilmaisu mahdollistaa erilaisten roolien ja tunteiden kokeilun ja harjoittelun. Kuvataiteen keinoin taas saa tuotua esille monenlaisia lapselle tärkeitä ja jopa vaikeitakin asioita. Musiikilla saa luotua tunnelmaa, oli se sitten kuunneltua tai itse soitettua. Rytmeistä pääsee käsiksi liikkeeseen ja monipuoliseen liikuntaan. Leikki toimii mausteena kaikkeen, se yhdistää ja elävöittää. Ylipäänsä taide ja sen tekeminen mahdollistaa kokonaisvaltaisen itsensä ja maailman hahmottamisen ja tutkimisen.

 

Ensimmäisen lukuvuoden taidepedagogiresurssin arvioinnissa totesimme, että taidetoiminta kasvun ja oppimisen tukena on toiminut hienosti Haapajärven päiväkodissa. Tehostetun tuen lapsilla mm. piirtäminen ja käsillä tekeminen ovat auttaneet rauhoittumaan ja rentoutumaan. Kaikenlainen taidetyöskentely on auttanut kanavoimaan luovuutta ja energiaa päämäärätietoisemmin. Ilmaisuharjoitukset ja yhteiset rakenteluhetket ovat auttaneet tunteiden säätelyyn ja jakamisen harjoitteluun. Myös sellaiset lapset, joilla ei ole yhteistä kieltä toisten lasten kanssa ovat saaneet taiteen kautta ilmaisuvälineen. Heidän osallisuutensa ryhmän toimintaan on reilusti lisääntynyt.

Monella tehostetun tuen lapsella on minun kokemukseni mukaan lähtökohtaisesti huono itsetunto. Moni heistä saattaa ajatella, ettei osaa ja pysty ja siksi on huonompi kuin muut. Taidetyöskentely on suonut heille onnistumisen kokemuksia ja sitä kautta kasvattanut itsetuntoa. Taidetyöskentely on konkreettisesti osoittanut heille, että ei ole olemassa vain ”oikein ja väärin” -vastauksia. Tämä kokemus on siirtynyt muuhunkin tekemiseen ja innostanut kokeilemaan yhä uudelleen vaikka ei heti onnistuisikaan. On ollut ihana huomata valoisuuden lisääntyminen lapsissa. He ovat myös oppineet sanoittamaan onnistumisiaan: ”tulipas hieno, olenpas taitava!”.

Taidepedagogin työskentely on hyödyttänyt myös yleisen tuen lapsia. Hiljaiset ja arat lapset ovat silminnähden reipastuneet. Räjähtelevät ja jumiutuvat lapset ovat oppineet sanoittamaan tunteitaan. Nyrkki ei enää heilahda, vaan yritetään selvittää riitatilanteet joko itse tai aikuisen avustuksella.

Taidot ovat kaikilla lisääntyneet – niin kädentaidot ja hienomotoriikka kuin sosiaaliset taidotkin.

Milja Utunen, taidepedagogi

kuvataiteen ja ilmaisutaidon opettaja sekä ryhmätaideterapeutti

Haapajärven päiväkoti