Vapautta ja herkkää mieltä

”Heipat!”, ne sanoivat rynnistäessään huumaavalta tuoksuvan syreeniaidan salaisesta raosta naapuriin. Juuri ja juuri viisivuotiaat. Täynnä luottamusta ja itsevarmuutta alkavan kesän kutkuttavassa huumassa.

Puutarhureiden kastelukannut

Juuri tuollaisen luottamuksen täyteisen odotuksen ja pärjäämisen kokemuksen me kaikki tarvitsemme. Uskon siitä, että aidan takana odottaa kiehtova seikkailu ja meillä on kykyä ja mahdollisuus sen toteuttamiseen. Uskoa siihen, että kiinnostuksemme ovat hyväksyttyjä ja me selviydymme.

Lapsi tarvitsee mahdollisuuden koetella osaamistaan ja mahdollisuuden tutustua erilaisiin itseään kiinnostaviin ilmaisun tapoihin. Lasta ympäröivä sosiaalinen ympäristö voi torjua tai tukea lapsen yrityksiä ja hapuilua kohti omanlaistensa ilmaisujen löytämistä. Myönteisen minäkuvan kehittyminen ja lapsen tasapainoisen kasvun tukeminen taiteen keinoin ovat Vantaan TAIKAVA-hankkeen peruspilareita. Ja jo nyt on onnistuttu miltei mahdottomassa: kymmenen taidepedagogia on palkattu päiväkoteihin. Uskon, että niissä päiväkodeissa innokasta seikkailijaa odottaa hyväksyvä katse.

Hyväksyvää katsetta tarvitaankin, kun lapsi tarjoaa omia aiheitaan ja ilmaisukeinojaan aikuiselle korkeakoulut käyneelle kasvattajalle. Siinä voivat taidekäsitykset ja toiveet menetelmätavoista törmäillä. Tarvitaan myös herkkää mieltä ja myönteistä tunnistamista, jotta päästään syvemmälle. Myönteinen tunnistaminen on lähestymistapa, joka tukee lapsen taiteellista toimijuutta. Tehdään lapsille tärkeitä tutkimusmatkoja ja tartutaan heidän maailmansa juttuihin avoimin mielin. TAIKAVA-hankkeessa tämä näkyy siinä, miten taide ja lapsilähtöisyys kohtaavat arjessa. Arjen merkityksenannot tekevät lapsen kiinnostukset näkyviksi ja tärkeiksi. Lapsen kiinnostusten tunnustaminen vie seikkailijaa eteenpäin.

Juuri kesän kynnyksellä lähetimme Suomen lastenkulttuurikeskusten liitosta kaikille kansanedustajille lastenkulttuurin ovikyltin, jonka viestinä on: Älä häiritse, kun lapsi seisoo käsillään, ottaa lennokkaita tanssiaskeleita tai laulaa itsekeksimiään lauluja. Halusimme viestillä muistuttaa myös Suomen lastenkulttuurikeskuksen liiton arvoista, jotka ovat lapsilähtöisyys, taide, laatu ja tasa-arvo. Tuo ovikyltti sopii monen muunkin oveen muistuttamaan, että lapsella on myös oikeus taiteeseen ja luovaan itseilmaisuun.

Syreenien tuoksussa 6.6.2016

Päivi Setälä
puheenjohtaja
Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto