Taidepedagogi osana varhaiskasvatuksen työyhteisöä

Taikava-hankkeen tullessa Vantaalle tuntui itsestään selvältä, että hakeudumme mukaan. Y.E.S.- päiväkodin toimintakielet ovat suomi ja englanti ja noin kolmasosalla lapsista ja henkilökunnasta on eri kieli- ja kulttuuritausta. Koska työyhteisö on monikulttuurinen ja kansainvälinen, on se luonnollisesti myös moniammatillinen, kun työntekijät eivät edusta vain suomalaista varhaiskasvatuksen koulutusta. Halusimme työyhteisöömme erityisesti draamapedagogin, koska meillä on jo kokemusta siitä, että draaman avulla myös uuden kielen omaksuminen helpottuu.  Kun teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) Pia Serkamo aloitti työskentelynsä Y.E.S. toimintayksikössä syyskuussa 2014, tuntui se sopivan hyvin luontevasti ” Learning by playing” toiminta-ajatukseemme. Pia osallistui toimintayksikön kehittämispäivään heti kauden alussa elokuussa, kertoi omista työmenetelmistään ja pääsi mukaan suunnittelemaan tulevaa kautta.

Taidepedagogin työ on yksikössämme ollut lähinnä esiopetusryhmissä, joissa on kasvun ja oppimisen tukea tarvitsevia lapsia. Draamamenetelmät tukevat parhaimmillaan kielellisiä valmiuksia ja sosiaalisia taitoja. Ne vahvistavat itsetuntemusta ja edistävät suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden sietämistä.  Nämä ovat asioita, jotka erityisesti korostuvat monikulttuurisessa ympäristössä ja joiden käsittelyyn tarvitaan hyviä, uusia toimintatapoja ja välineitä.  Draaman avulla voidaan tukea myös omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamista ja hyväksymistä.

taidepedagogi-osana

Draamamenetelmiä ovat esimerkiksi tarinateatteri, draamatarinat, fyysinen työskentely, sadutus, mielikuvatyöskentely, improvisaatio, musiikki, erilaiset äänet, piirtäminen.  Y.E.S.:ssä  taidepedagogi suunnitteli ja toteutti omat työpajansa ja käytännön työskentelyn kautta myös lasten tietous teatterista ja draamasta laajeni. Lasten kulttuurikompetenssi vahvistui, kun he vähitellen oivalsivat toimintavuoden aikana, että teatteri ei ole vain näyttelemistä vuorosanoina ja ulkoa opeteltuina esityksinä. Teatterin ja draaman eri osa-alueita voidaan hyödyntää monen eri asian opettelemiseen ja kehittämiseen. Se auttaa tunteiden säätelyssä, esillä olossa, esiintymisessä ja antaa rohkeutta uuden kokeiluun.

Taikava- hankkeen edetessä vahvistui, että taidepedagogi on hyvin tärkeä osa varhaiskasvatuksen  työyhteisöä. Työpajojen ja opetushetkien lisäksi hän on yksi tiimin jäsen ja osallistuu kaikkeen päiväkodin toimintaan. Koulutuksensa ja roolinsa vuoksi hänellä on ollut kyky ja mahdollisuus myös havainnoida ja tehdä huomioita lapsista ja työyhteisöstä. Tämä on toiminut tärkeänä siltana muun henkilökunnan ja lasten välillä ja auttanut spontaanien kontaktien synnyssä. Tilanteita on pystytty hyödyntämään ja sitä kautta harjaannuttaa niin lasten kuin aikuistenkin vuorovaikutustaitoja. Taidepedagogin työn päätavoite on tarjota kaikille lapsille mahdollisuus löytää omat vahvuutensa ja ilmaisukanavansa ja kokeilla itselle haastavia rooleja turvallisessa ympäristössä. Hän myös auttaa etsimään ja löytämään jokaisesta oman persoonallisen tavan olla ja ilmaista itseään.  Parhaimmillaan myös sensitiivinen vuorovaikutus ja henkilökunnan osaaminen lisääntyy.

Käytännössä näitä taitoja on harjoiteltu koko henkilökunnan kanssa myös yksikön työilloissa. Ensi tutustuttiin taidepedagogisiin menetelmiin ja sitten heittäydyttiin harjoittelemaan aiheina, ”Myönteinen vuorovaikutus” ja ”Draamallinen leikki”. Myös kauden arviointia tehtiin tarinateatterin keinoin.

Taidepedagogi Pia Serkamon jäätyä vuoden vaihteessa äitiyslomalle, on Y.E.S.- toimintayksikössä  jatkamassa  hankkeen loppuun taidepedagogina teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) Suvi Jaakkola. Myös Suvin työ lähti käyntiin yksikön työillassa Ihmeelliset vuodet – menetelmää heijastaen, harjoittamalla henkilökuntaa myönteiseen asenteeseen ja kohtaamiseen.  Taidepedagogi laajentaa työllään niin lasten kuin aikuistenkin ymmärrystä taiteen monimuotoisuudesta, variaatioista ja käyttöympäristöistä.

Kirsimarja Monto-Puusti

päiväkodin johtaja, Y.E.S.- toimintayksikkö